» Att sy en egen WP-sele...

Nu när Ila har blivit äldre så skulle jag vilja prova på lite weight pull-träning på vardagsnivå. Då hon har energi så det sprutar ut ur öronen så tror jag hon skulle tycka att det var en kul uppgift under de kortare promenaderna.
 
Men weight pull-selar måste vara anpassade till den individuella hundens mått för att få rätt dragpunkt och minska skaderisken. Att köpa måttbeställa selar är riktigt dyrt och vi har ju heller inga höga ambitioner inom sporten. Så jag har bestämt mig för att sy en egen! En kompis till mig ska börja med sin korthåriga tax också så jag har beställt hem material åt både Ila och hennes taxkompis.
 
Nu: Soffhund. Snart: WP-hund!
 
Jag har åtminstone varit en hyfsad sömmerska och jag har en symaskin som klarar tuffare material, men det var ett bra tag sedan den dammades av och användes... Jag har dessutom gjort lite efterforskning och tycker mig börja få bra koll på hur en WP-sele ska sitta... Så vi får väl se hur det går. ;)
 
Ila´s ska ha brunt band med guldpasspoal och vara fodrad med svart fleece.
 
En materialfråga:
"Pinnen" som är längst bak på selen. Vilket material brukar den vara i?

» Fotat i fårhagen

Vi har alltså så smått börjat träna på våra nya får och det går fint. Igår tog jag med kompaktkameran och fotade lite. Jag ville mest få fotot framifrån när hon driver för att visa hennes fina fokus mot fåren.
 
 
 
 
 
 

Träningen gick dessutom riktigt fint igår! Hon är betydligt mer uppe på benen och har hittat ett lugnare, jämnare tempo. Inte lika mycket spring, ligg, spring, ligg som tidigare. Hon är dock närmare fåren i drivningen, tidigare så har hennes sätt att ta avstånd varit att lägga sig ner. Men jag tror hon kommer hitta ett sätt att ta större avstånd med mer rutin. Trots att hon är närmare fåren så gillar jag att hon är mer vänd mot dem och driver dem "på nosen". Tidigare så var det ett mer stressat spring fram och tillbaka bakom fåren. Nu är hon mer reaktiv på deras rörelser. Så fort de drar åt något håll så är hon där.
 
Flankeringarna varierar mycket. Ibland så tar hon naturligt fina runda svängar och ibland så genar hon i hög fart så att fåren sprätter iväg. Men jag har inte medvetet börjat "trycka ut" henne ännu, det får vänta.
 
Fösningen (när hon trycker fåren bort från mig) som vi nyligen har börjat med innebär en hel del huvudbry för oss. Om hon är på andra sidan fåren och har tagit dem till mig så kan jag kalla till mig henne vilket gör att hon lägger sig bredvid mig, vänd mot fåren. Sedan på kommandot "Fram" så trycker hon rakt mot fåren och börjar fösa dem bort från mig. Så långt fungerar allt bra. Men här kan fåren vara lite väl springiga så jag tror det ibland blir mer att hon följer efter dem än att hon trycker på dem. Även om jag lägger henne så slutar inte fåren röra sig förrän de är långt bort. Ibland glömmer hon sig och vill runda dem igen och stoppa dem på så sätt.
Lina kan säkert vara en lösning för oss och vi har provat lite när vi har varit på stora fältet. Men det är svårt när fåren är så lättfotade, jag får i stort sett kuta bakom Ila för att hänga med. Den lilla hagen är i stället för liten och fåren är snabbt framme vid stängslet på motsatta sidan. Jag skulle behöva en 25:a.. ;)
 
Sedan vi började fösa så reagerar hon också sämre på "ligg"-kommandot. Hon fuskar ofta och kryper fram ändå. Det är antagligen för att hon känt att hon tappat kontrollen över fåren när jag lagt henne ner. Men jag gillar ändå hennes nya stil, där hon hittat de lägre växlarna och är uppe på benen mer, mycket och hon är en hund som har så lätt för ligg så den lydnaden tror jag kommer komma tillbaka av sig själv när hon känner att hon har kontroll över fåren även när hon föser.
 
Jag älskar att träna med min vallhund! Hennes typ passar mig som handen i handsken! Hon har en sådan mjukhet, sammarbetsvilja och signalkänslighet att hon är en perfekt förstahund för mig. För trots det så ställer hon höga krav på mig. Hennes högsta motivation är att behålla kontrollen över fåren och så länge jag visar henne att jag hjälper henne kontrollera dem så gynnar det henne att lyssna på mig och hon är världens finaste sammarbetspartner i fårhagen. Jag har hennes fulla förtroende. Men så fort hon känner att jag "tappar" och inte har helt koll på läget så tar hon hellre ett eget initiativ utan att lyssna eller vänta på mig. Men man kan vinna tillbaka hennes förtroende lika snabbt. Det utvecklar mig och får mig att tänka!
 
Just det, angående mitt lilla "vallningsproblem" som jag rådfrågade om i förra vallningsinlägget: Det löste sig av sig självt! Efter att vi för första gången vallade i en stor hage så fick jag genast mer tryck i henne. Hon blev väl så uppjagad av de större ytorna att ingen tacka vågade säga emot, utan hon tryckte på dem av bara farten. Sedan dess har hon genast ett större självförtroende i sådana situationer även i den lilla hagen och jag har även där sett henne lösa en konfrontation på egen hand utan att fråga mig om hjälp. :D
 
Ha en bra helg! Själv hoppas jag på sämre väder så att jag kan hålla mig inomhus och jobba på mitt kandidatarbete... Vågar jag säga det? ;)
 
 
 
 
 
 
 

» Om PennHIP.

Vi har nu fått Ila´s resultat från hennes PennHIP-röntgen.
Som jag lovade så kommer här ett inlägg som förklarar den här röntgenmetoden som man kan använda som komplement till, eller i stället för, SKK´s höftledsröntgen. PennHIP-resultatet blir inte registrerat via SKK så vanligast är att man använder det som ett komplement för att få mer information om sin hunds höfter.
 
Höftledsdyspasi
Höftledsdysplasi är en ärftlig, genetisk sjukdom hos våra hundar. Dysplasi betyder ungefär "onormal utveckling". Sjukdomen innebär alltså en felaktig utveckling av höftleden vilket kan ge upphov av förslitningar av brosket i höftleden och sedan benpålagringar. Höftledsdysplasi karakteriseras av en överdriven slapphet i ledkapseln och dess ligament samt att ledkulan inte är normalt placerad i leden.
Hundvalpen föds inte med höftledsdysplasi men om den bär på generna för sjukdomen så kan det leda till att höfterna inte utvecklas normalt - höftledsdysplasi. Men det är inte bara genetiken som styr detta, utan även miljöfaktorer kan påverka om hunden utvecklar tillståndet och i vilken allvarlighetsgrad. Övervikt och obalanserat näringsinnehåll i fodret orsakar inte höftledsdysplasi - det gör anlagen som hunden bär på - men dessa miljöfaktorer kan förvärra höftledsdysplasi.
 
Ila charmade alla i väntrummet.
 
Genetik
Det är flera gener i samverkan som styr utvecklingen av sjukdomen. Till skillnad från de egenskaper som styrs av enstaka gener så kan man inte klart kategorisera höftledsdysplasi i de två kategorierna "finns" eller "finns inte". Därför måste man dela in röntgenresultaten i olika klasser/grader. Det förklarar också varför man inte bara bör ta hänsyn till den enskilda avelshundens höfter, utan även dess nära släktingar. Om avelshunden har ett syskon med C-höfter så kan även den bära på en del gener som kan ge höftledsdysplasi trots att avelshunden själv har A. SKK har börjat utveckla HD-index för en del raser vilket är en skattning av individens avelsvärde som också tar hänsyn till dess släktingar. Det finns än så länge inte för rasen Border Collie.
 
Norbergs vinkel
När SKK läser av röntgenbilder på höfter tar man hänsyn till formen på ledkulan och ledytan, utrymmet där emellan, förekomst av artros och Norbergs vinkel. Norbergs vinkel mäts utifrån röntgenbilden och beskriver ledkulans position i förhållande till ledytan. Större vinkel visar på djupare ledyta och mer tätslutande höftleder.
 
PennHIP
Vid SKK-metoden tas bara en röntgenbild, med benen kraftigt bakåtsträckta. Norbergs vinkel fungerar inte som mätinstrument på en del raser, t.ex. Drever. Vid PennHIP tas tre olika bilder av hundens höftled, varav en är densamma som tas vid SKK-metoden. PennHIP är inte någon nya metod utan det ligger tio års forskning bakom och metoden har använts i 11 år i hela världen. Inte ett enda fall har konstaterats gett fel avläsningssvar. Med PennHIP-metoden kan man få ett korrekt svar när man röntgar hunden så tidigt som vid fyra månaders ålder. De hundar som har haft tajta höfter då har haft tajta höfter även när de obducerats efter sin död som gamla hundar.
Olika raser har olika lätt att utveckla artros så svaret är rasanpasset. Man får svaret i ett Distraction Index (DI)-värde. Skalan går från 0 till 1 där 0 är tajtast och 1 är slappast och man får svaret med två decimaler vilket innebär en skala med 100 olika värden till skillnad från SKK´s femgradiga skala A-E. Man kan jämföra sin hunds DI-värde med rasens medianvärde. Höfter med ett värde som ligger under det värdet hör till de tajtare höfterna i rasen.
Veterinären som utför PennHIP-röntgen måste vara specialutbildad och bilderna läses sedan av i USA. Nu kan man röntga på fem olika ställen i Sverige.
 
Vid PennHIP-metoden tas följande tre bilder (som alla föreställer Ila´s höfter):
 
1. Utsträckta höfter.
Likadan bild som vid SKK-metoden. Den kan även avläsas på samma sätt.
 
 
 
 
2. Komprimerade höfter
Här använder man sig av hjälpmedel för att trycka ihop höfterna från sidorna. Vid Ila´s fall användes tunga dunkar. Lårbenen hålls i 90 graders vinkel, alltså ungefär som om hunden skulle stå upp på benen. Ledkulan är  intryckt i ledytan.
 
 
 
3. Distraktionsläge.
Här placerar man ett hjälpmedel mellan benen där bredden kan ställas in för individen. Lårbenen hålls även här i 90 graders vinkel. Sedan trycker man lätt in benen så att ledkulan lätt dras ut från ledytan via hävstångseffekt. Det handlar inte om någon stor belastning, utan ska motsvara hur hundens vikt belastar höftleden när hunden står upp.
 
Hjälpmedlet är inställt så det ligger över höftlederna. När man sedan trycker lårbenen lätt mot det så dras ledkulan ut från ledytan.
 
 
Kavitation
Kavitation sker om man vid den tredje bilden skulle råka dra ut hundens ledkula för mycket. Har du någon gång "knäckt" dina knogar så har du orsakat kavitation. Då vet du också att det inte är smärtsamt.
Om höftkulan dras ut för mycket så kan det bildas vakuum i ledvätskan som ligger mellan ledkulan och ledkapseln. Dessa utrymmen med vakuum syns som små luftbubblor på röntgen. Det syns alltså på röntgenbilden om kavitation har skett och bilden blir då ogiltig eftersom det kan påverka resultatet.
 
Avläsning
Vid PennHIP-metoden använder man sig främst av bild 2 och 3 vid avläsning. Avstånden från mitten av ledkulan på bild 2 (när höften är intryckt) till mitten av ledkulan på bild 3 (när höften är utdragen) mäts. Det värdet kallas d. d är ett mått på höftens slapphet. Men ju större hund, desto större värde på d skulle man kunna tänka sig, eftersom de har större ledkulor. Man normaliserar därför värdet genom att dividera det med ledkulans radie: r. Då får man svaret i ett indexvärde oberoende av hundens storlek. Distraction Index (DI) = d/r.
 
Svaret man får i ett DI-värde är ett mått på höftledens slapphet. Det leder inte till ett godkänt/icke-godkänt resultat.
 
Ila's resultat
 
 
Ila har två friska höfter. Ingen ledsjukdom eller kavitation kunde ses. Hennes vänstra höft var något slappare än den högra (vilket syns på bilderna med blotta ögat), men det är inget fel på den. Hon har låg risk att utveckla artros. Vänster höft (den sämre) fick DI-värdet 0,47 och höger höft DI-värdet 0,41. Ju lägre siffra, desto tajtare höfter. Ett värde under 0,3 är spektakulärt tajt.  
 
 

Den andra delen av svaret baseras på hennes sämsta höft, den vänstra. Pilen på skalan visar vart den höften ligger i förhållande till alla andra röntgade Border Collies. Medianvärdet för Border Collies ligger på 0,45 och där ligger nästan precis hennes vänstra höft medan hennes högra höft är något tajtare än medianvärdet. Resultatet visas även i percentiler. Ila´s höft ligger inom 50:de percentilen vilket innebär att hon har tajtare höfter än 50% av alla Border Collies. Ju högre upp på skalan desto bättre.
 
Skulle jag gissa, så skulle jag tro att Ila kanske röntgas med en A och en B-höft när det är dags för SKK-röntgen. Men det får tiden utvisa. 
 
Avel baserat på PennHIP
PennHIP kan vara bra att göra även för de som inte är intresserade av att avla på sin hund, utan bara vill aktivera den. I och med att man kan få ett resultat vid så tidig ålder som fyra månader så kan man upptäcka en begynnande slapphet i tid för att kunna sätta in ett åtgärdsprogram tillsammans med sin veterinär för att minimera dysplasin.
PennHIP är tydliga med att de inte ger några avelsrekommendationer. Men ska man avla mot tajtare höfter i rasen bör man inte välja hundar som ligger på den högra halvan av skalan (sista bilden). Ju längre till vänster hunden ligger, desto mer selektivt avelsarbete.
 
 Efter röntgen var Ila en trött hund...
 
Källor
"Förebyggande och behandling av höftledsdysplasi hos hund" Ett kandidatarbete av Emma Floberg för Sveriges Lantbruksuniversitet. http://stud.epsilon.slu.se/4539/7/floberg_e_120709.pdf
Svenska Kennelklubben, SKK. http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/
Djurdoktorn i Linköping. http://www.djurdoktorn.se/vara-tjanster/pennhip/
PennHIP. http://info.antechimagingservices.com/pennhip/
 
 
 

» Våra nya får! Och lite vallningsträning förstås.. ;)

Nu har de efterlängtade flickorna anlänt! Låt mig presentera:
 
 
Från vänster: Kerstin, Mona, Ulla och Bälinda.
 
Otroligt coola tjejer. Under hela den långa färden låg de och idisslade. Så fort de kom in i fårstallet så gjorde de sig hemmastadda och sedan dess har allt gått som på räls. Kerstin är lite sprättig (varför är det alltid en som är sådan? ;)), men de andra är lugna, trygga och kommer fram när man pratar med dem.
 
Det är fyra, odräktiga ungtackor (födda 2013) av rasen Gotlandsfår. Vi ska snart klippa dem. De kan gå ut och in som de vill i en liten rastningshage och har mirakulöst nog hittat några gröna strån att äta där. Annars så får de såklart foder och vatten inne i stallet. Så småningom så ska de släppas ut på bete.
 
Eftersom de var så lugna och blev hemmastadda så fort så har vi redan tränat lite vallning på dem.. ;) Fåren blev inte alls stressade, utan verkade bara tänka "Ba! Vilken löjlig, irriterande hund!". De fattade snabbt att de skulle ty sig till mig.
 
Ila ligger bredvid hagen och har koll på "sina" får.
 
Då de inte är invallade så tänkte jag passa på att komma igång med fösningsträningen ordentligt. Fösning är när hunden går mellan mig och fåren och föser dem bort från mig. Vi gjorde lite sådan när Ila var mindre, men det var länge sedan nu och sedan dess har vi jobbat så mycket med balansering att jag blev orolig att det skulle bli svårt att träna fösning... Ila är ju så inkörd nu på att ta sig upp till andra sidan fåren gentemot mig.
 
Svårt blev det också. Vi tragglade ett tag och Ila förstod länge inte alls vad jag ville. Vi har sedan tidigare använt kommandot "Fram" när hon varit på andra sidan fåren och då drivit dem rakt mot mig.
Nu lyckades jag bryta balanserandet med ett "Kom" så att hon kom och la sig bredvid mig och sedan använde kommandot "Fram" för att hon skulle gå rakt mot fåren. Plötsligt lossnade det. Mycket för att fåren tröttnade på oss och började gå därifrån och Ila ville följa efter. Hon fick då mycket beröm och nu har vi lyckats fösa dem fram och tillbaka i hagen och växla med lite höger- och vänsterkommandon. De sitter inte riktigt än, utan Ila rör sig mer beroende på vart jag står än vad jag säger, men det kommer nog. Så fort Ila har förstått vad jag vill så rör hon sig lugnt och fint. Förstår hon inte så blir hon springig.
 
Här är en film som visar en del av fösningen:
 
 
 
Sedan så funderade jag om någon ville hjälpa mig med en vallningsfundering:
Ila har alltid haft ett väldigt schysst beteende mot fåren. Hon har aldrig farit in i flocken och "jagat" efter dem eller försökt bita dem, trots att det inte är helt ovanligt hos unghundar när pressen på dem blir lite hög.
Men vi har också vallat på ganska svåra får, min pappas tunga, oinvallade köttfår till exempel. Jag har varit ytterst försiktig för att undvika situationer där Ila skulle bli stångad eller skrämd då det skulle kunna förstöra henne och jag vill att hon ska få ett starkt självförtroende. Vilket jag upplevt att hon har.
 
Bland de här fyra ungtackorna så finns det en som alltid går längst bak närmast Ila när hon driver dem och ibland så vänder hon sig om, stannar och utmanar hunden lite. Så är det nästan alltid med får, den tuffaste tackan kan stanna och visa sitt missnöje för hunden. Nu vet jag att den här situationen är helt ofarlig för Ila. Tackan kommer inte stånga henne och skulle hunden bara ta ett steg framåt och svara tillbaka så skulle tackan springa efter sina kamrater. Så jag har inte lagt mig i, då jag vill att Ila ska gå fram och "vinna" i situationen och har alla möjligheter att göra det. Men så fort tackan stannat så har Ila ställt sig upp (från vallningsposition) och tittat bort mot mig som om hon undrat "Är det inte nu du ska komma och hjälpa mig matte? Hon flyttar ju inte på sig?"" Jag har försökt mana på henne med rösten men hon har bara sett frågande ut.
 
Missförstå mig inte, jag vill inte att Ila ska bita tackan. Men jag vill att hon ska hoppa fram, då jag vet att hon skulle vinna och tror det skulle vara väldigt givande för hennes självförtroende. Jag hade inte riktigt förväntat mig att hon skulle reagera så här. Uppenbarligen så har hon upplevt mina tidigare avledande manövrar som att jag alltid kommer fram och undsätter när en tacka vänder sig om mot henne. Hur ska jag göra? Kommer det lösa sig med tiden?
 
Det känns så skönt att ha kommit igång med fösningen i alla fall!
 
 Angående PennHIP-inlägget som ni väntar på så har vi fortfarande inte fått svar på Ilas röntgenbilder! Det var nu en månad sedan vi röntgade och de sa att det skulle ta ett par veckor att få svar... :(
 

» Ila har börjat löpa!

Under helgen började Ilas första löp, under hennes 11-månaders dag. Vi hade allt börjat fundera över när hon skulle börja.


Löpet verkar ganska okomplicerat, hon blöder inte mycket och är duktig på att städa sig. Men hon är generellt lugnare, inte alls lika intresserad av att bus med hundkompisar utan vill mest sova eller nosa runt. Jag har inte ens försökt stt träna henne, men nu har jag i och för sig inte tränat över huvud taget på väldigt länge då vi haft fullt upp med flytten. 

Inomhus på kvällarna så får hon ha på sig sina trosor då vi gärna vill ha henne i soffan fortfarande. Hon verkar inte bry sig särskilt över dem och de sitter bra, Hurttas Breezy tikskydd. 
Hon går därför unde r nya smeknamn: "Trosan" och "Speedo" nu. ;)

Ila börjar bli en stor tjej nu. Jag måste nog sluta kalla henne för min valp. :)

För er som undrar om hennes PennHIP-röntgen så hade veterinären krångel med att skicka bilderna till USA så svaret har dragit ut på tiden. Men den senaste uppgiften jag fick var att vi skulle få svar denna vecka. :)